Kedves Tanuló!

Az alábbiakban bemutatjuk neked, milyen területeket vizsgálunk a mérés során, s azt is, hogy az egyes területek milyen tulajdonságokra utalnak.

Az érdeklődés jellege

Tárgyias, realista

A tárgyias, realista irányultságú személy gyakorlatias, két lábbal áll a földön. Kedveli a szerszámokkal, gépekkel való munkát, és szeret a szabadban dolgozni. Szívesebben foglalkozik tárgyakkal, mint emberekkel vagy elméletekkel. Szeret saját kezűleg létrehozni vagy megjavítani tárgyakat. Általában jó mozgáskoordinációval rendelkezik, legtöbbször fizikailag erős és tettre kész.

Kutató, elemző                

Az elemző-kutató, intellektuális személyek kíváncsiak, érdeklődnek a világ dolgai iránt. Fontos számukra, hogy megértsék, átlássák az őket körülvevő világot. Erősségük a logikus gondolkodás; jó a problémamegoldó képességük. Érdekli őket a tudomány, a kutatás. Szeretnek olvasni, utánanézni annak, ami foglalkoztatja őket. Kedvelik a fejtörőket, rejtvényeket, logikai játékokat. Önállóak, jobban szeretik, ha idejüket maguk osztják be. Jók az egyedüli munkavégzésben, nehezebb feladatoknak is ügyesen keresik meg a megoldását. Szívesen elmélkednek, ötletelnek. Néha új dolgokat találnak ki.

Alkotó, művészies

A művészies, alkotó érdeklődésű emberek szeretik alkotásokon keresztül kifejezni magukat. Képzeletük színes, fantáziájuk gazdag. Gyakran vannak eredeti ötleteik, gondolataik. Szeretik a függetlenséget, önállóságot. Kevésbé érzik jól magukat, ha sok szabályhoz kell alkalmazkodniuk. Akkor érzik igazán jól magukat, ha alkotóképességüket használhatják. Érzelmeik gyakran erőteljesek, fontos számukra az önkifejezés. Kedvelik a színházat, a múzeumokat, a művészeti fesztiválokat.

Közösségi, szociális

A szociális, közösségi érdeklődésű személyek kedvelik más emberekkel együtt tölteni az idejüket. Jól tudnak a többiekkel együttműködni. Érzékenyek mások gondolatai, érzései iránt. Kiemelkedően jók mások támogatásában, segítésében. Szeretnek beszélgetni. Jól tudnak kommunikálni, ügyesek a maguk és mások érzéseinek megfogalmazásában. Könnyen eligazodnak az emberek között, gyorsan megtalálják a helyüket egy új osztályban, társaságban. Jó humoruk van, gyakran válnak egy társaság középpontjává. Könnyen magukra tudják terelni mások figyelmét.

Irányító, vállalkozó

Az irányító, vállalkozó érdeklődésű emberek könnyen befolyásolják környezetüket, ügyesek mások meggyőzésében, saját véleményük, ötleteik elfogadtatásában. Határozottak, energikusak, gyakran tevékeny, pörgős emberek. Jól kommunikálnak, szívesen beszélnek mások előtt, kevésbé jönnek zavarba. Szívesen hoznak döntéseket még akkor is, ha ezzel néha kockázatot kell vállalniuk. Céltudatosak, jól érzik magukat kiemelt, vezetői pozícióban. Szeretnek és tudnak másokkal együtt dolgozni. gyorsan és jól alkalmazkodnak új helyzetekhez.

Megvalósító, konvencionális

A konvencionális érdeklődésű emberek rendszeretőek, kitartóak, pontosak. Ügyesen szervezik meg a teendőiket. Precízen végzik el az aprólékos feladatokat is. Könnyen tudnak alkalmazkodni szabályokhoz, de igénylik, hogy pontosan mondják meg nekik, mit várnak el tőlük. Jól be tudják osztani az idejüket. Jól szervezettek, megbízhatóak. A környezetükben lévő emberek szeretnek velük együtt dolgozni.

Kompetenciák

Fizikai erő, állóképesség

A jó fizikai erőnléttel rendelkező személyek hosszabb ideig képesek fizikai munkát végezni, nehéz tárgyakat emelni, mozgatni. Nehezen fáradnak el, kitartóan végzik ugyanazt a fizikai tevékenységet. Biciklivel vagy futva képesek hosszú távokat megtenni.

Kézügyesség, térlátás

A jó kézügyességű emberek ügyesen és gyorsan használják kezüket, ujjaikat különböző feladatok elvégzésére. Jól rajzolnak, ügyesen használják a kéziszerszámokat, könnyen össze tudnak illeszteni apró tárgyakat, alkatrészeket.

A jó térlátással rendelkező személyek képesek a síkban látott dolgokat térben elképzelni. Meg tudják ítélni, hogy egy adott térben valami elfér-e (például ruhák a bőröndben, könyvek egy fiókban). Könnyen olvasnak térképről, de anélkül is jól tájékozódnak. Könnyen megértik a műszaki leírásokat, alaprajzokat.

Figyelem, emlékezet, tanulás

A jól működő figyelemmel rendelkező emberek képesek a feladatokra hosszan és elmélyülten odafigyelni. Akkor is tudnak koncentrálni, ha környezetükben zavaró tényezők (pl. zaj) vannak jelen. Képesek egyszerre több dologra figyelni. A jó emlékezetű emberek könnyen megjegyzik, amit egyszer tapasztaltak, hallottak vagy tanultak, és sokáig emlékeznek rá. Könnyen fel tudják idézni a tanultakat különböző helyzetekben.

Olvasás, szövegértés

A jó szövegértési képességgel rendelkező személyek hosszabb szövegeket is megértenek. Szívesen és gyorsan olvasnak, könnyen kiemelik, összefoglalják az olvasottak lényegét. Emiatt könnyebben megy nekik hosszabb szövegek megtanulása, vagy dolgozatok előtt nagyobb mennyiségű anyag megtanulása.

Együttműködés, kommunikáció

A jó együttműködési képességgel rendelkező személyek könnyen létesítenek kapcsolatot másokkal. Rendszerint meg tudják fogalmazni és ki tudják fejezni gondolataikat és igényeiket, ami segít megegyezni, feladatot megosztani társaikkal, ezért képesek közös tevékenységeket eredményesen végezni.

Számolás, logika

A jó számolási készséggel rendelkező emberek könnyen számolnak fejben és írásban. Nagy számokat is ügyesen tudnak fejben összeadni, kivonni, szorozni, osztani. Nem okoz gondot számukra az sem, ha törtekkel kell számítási műveleteket végezni, vagy százalékszámítást kell végezniük. Ezeket a műveleteket nemcsak az iskolai feladatok megoldásakor alkalmazzák ügyesen, hanem a mindennapi életben és különféle logikai feladatok során is.

Műszaki érzék

A jó műszaki érzékkel rendelkező emberek könnyen megértik, miként működnek a különböző gépek, szerkezetek. Ha egy szerkezet meghibásodik, gyorsan rájönnek, mi lehet a gond, és kisebb javításokat is el tudnak végezni. Könnyen megértik a műszaki szövegeket, leírásokat is.